Statusmeddelande

Under vinterhalvåret är båtarna ej bokningsbara.
Skifta mellan Båt 1 & Båt 2

Bra fiskeväder idag?

Vädret Lovsjö